Choď na obsah Choď na menu
 Súčasný kalendár prešiel dlhým vývojom. Už staroveké národy, ako boli Mayovia, Asýrčania, Babylončania, Egypťania, Gréci či Rimania mali kalendár podobný nášmu. Vo všetkých sa využívali tri časové astronomické jednotky – deň, mesiac a rok.
Rozdiely boli v začiatkoch počítania letopočtov. Rôzne kultúrne národy počítali prvý rok od svojich významných udalostí, napríklad Rimania od založenia Ríma, Židia od stvorenia sveta,  Gréci od prvej olympiády, iné národy od nastúpenia významného vládcu na trón a pod.
 
Juliánsky kalendár, ktorý sa používal pred zavedením gregoriánskeho kalendára mal nedostatky. Astronóm Sosigenes, ktorý stanovil dĺžku roka na 365,25 dní, vedel, že rok je v skutočnosti o 0,00780354 kratší, diferenciu však nepovažoval za významnú. Ale ako išli roky, posúvala sa jarná rovnodennosť a počas pontifikátu pápeža Gregora XIII., v roku 1582, rozdiel činil už 9,809 dňa. Pre cirkev bol tento stav neúnosný najmä pri určovaní Veľkonočnej nedele. 
Gregorius XIII. poveril bratov Luigi a Antoni Liliovcov, aby vypracovali reformu kalendára. Na základe výpočtov astronóma Reinholda spracovali nový kalendár, ktorý cirkev kodifikovala a do dejín vstúpil ako gregoriánsky kalendár.
 
Gregoriánsky kalendár, ktorý sa u nás používa dodnes, nemal ľahkú cestu. Nemecké štáty a iné protestantské krajiny prijali príslušnú úpravu až v roku 1700. V Anglicku vyvolala zmena kalendára nepokoje, pretože v novej úprave bolo potrebné preskočiť až 11 dní. S tým súviseli zmeny výplat miezd, pravidelných poplatkov a iných vecí a príslušný zákon bol schválený až v roku 1752. V Rusku začal nový kalendár platiť až od 1. januára 1918. V Grécku prišli zmeny kalendára až v roku 1923.
Pravoslávna cirkev neprijala úpravu kalendára vôbec a dodnes sa riadi juliánskym kalendárom.
 
Kalendárov bolo a je na svete veľa. Len na území Indie sa ich používa viac ako 30 druhov. Ale v každom kalendári sa dodržiavajú základné časové astronomické jednotky. Líšia sa počtom, dĺžkou a názvami mesiacov, začiatkom roka a počítaním začiatku letopočtu.