Choď na obsah Choď na menu
 Na náš súčasný kalendár sme už zvyknutí a väčšiu pozornosť mu venujeme iba vtedy, ak sa chystá nejaká zmena. Radosť urobí najmä pridanie ďalšieho sviatku, ktorý nám poskytne deň pracovného voľna.

Pod pojmom kalendár rozumieme rozdelenie času do určitých celkov, ktoré sú zvolené podľa astronomických kritérií. Používajú sa tri základné časové astronomické jednotky:
deň, 
mesiac, 
rok.

V dnešnej dobe existuje veľký počet rôznych kalendárov, ale môžeme ich rozdeliť do troch základných skupín, podľa toho, od ktorej časovej jednotky sú odvodené:

Lunárne kalendáre – sledujú pohyby mesiaca
Solárne kalendáre – sledujú pohyby slnka
Lunisolárne – kombinované, sledujú pohyby slnka i mesiaca

Kalendár, ktorý používame dnes, má názov gregoriánsky a do praxe ho zaviedol pápež Gregor XIII. bulou „Inter Gravissimas“, vydanou 24. 2. 1582. Dovtedy sa používal juliánsky kalendár.

Na Slovensku bol nový kalendár prijatý v roku 1587, keď sa na uhorskom sneme dohodlo, že po 21. októbri bude nasledovať 1. november. 

V Čechách bol tento kalendár vyhlásený už v roku 1584, nariadením kráľa Rudolfa II. Zaujímavosťou je, že na Morave zmenu kalendára prijali až neskôr a tak Veľkonočné sviatky oslavovali v Čechách o štyri týždne skôr ako na Morave.